Firma PPH Kosiek realizuje projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 3.2.1 POIR.

Tytuł projektu:

Uruchomienie produkcji pieczywa gastronomicznego z dodatkami funkcyjnymi na podstawie wdrożenia wyników prac B+R w firmie PPH Kosiek.

Krótki opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlanych i zakupie maszyn przeznaczonych do produkcji pieczywa gastronomicznego. Projekt zostanie zrealizowany samodzielnie przez firmę PPH Kosiek w latach 2019-2020 na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego w miejscowości Działki Suskowolskie. Nabyte w ramach projektu maszyny piekarnicze obejmą m.in. mroźnie, piece, chłodnie, linie do produkcji bułek. Projekt pozwoli firmie PPH Kosiek wprowadzić do produkcji nowe pieczywo gastronomiczne z dodatkami funkcyjnymi.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w firmie PPH Kosiek zrealizowanych prac badawczo rozwojowych dotyczących nowego rodzaju pieczywa. Przeprowadzenie projektu pozwoli zaoferować na rynku innowacyjne pieczywo gastronomiczne z dodatkami funkcyjnymi.

Planowane efekty:

– wdrożenie wyników prac B+R
– rozbudowa budynku piekarni
– zakup środków trwałych niezbędnych do produkcji innowacyjnego pieczywa
– dywersyfikacja oferty produktowej firmy o pieczywo gastronomiczne z dodatkami funkcyjnymi

 

Wartość projektu ogółem: 13 158 847,50 PLN
Wydatki kwalifikowane: 10 698 250,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 4 814 212,50 PLN
Poziom dofinansowania: 45%

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cele projektu:

Projekt dotyczy wsparcia w zakresie płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Wartość wsparcia oraz wkładu Funduszy Europejskich finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 to 308 722,71 zł.